Výbory kongresu

​Prezident kongresu

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c.

Viceprezident kongresu

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP

Vědecký výbor kongresu
prof. MUDr. Milan Bayer, CSc. MUDr. Vít Kuba MUDr. Jan Rosa
prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. MUDr. Irena Kučerová prof. MUDr. Jozef Rovenský, DrSc., FRCP
prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc. doc. MUDr. Štěpán Kutílek, CSc. prof. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc. MUDr. Alexandra Letkovská, CSc. MUDr. František Šenk
MUDr. Viera Gonsorčíková, CSc. MUDr. Peter Maresch, CSc. MUDr. Soňa Tomková, PhD.
prof. MUDr. Pavel Horák, CSc. MUDr. Pavol Masaryk, CSc. MUDr. Peter Vaňuga, PhD.
MUDr. Petr Kasalický, CSc. doc. MUDr. Milan Ochodnický, CSc. prof. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
doc. MUDr. Zdenko Killinger, PhD. prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr.h.c. doc. MUDr. Václav Vyskočil, Ph.D.
MUDr. Ján Kľoc, PhD. prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP  
MUDr. Zlata Kmečová, PhD. MUDr. Richard Pikner, Ph.D.  
 
Organizační zajištění

Produkce BPP s. r. o.
K Dálnici 593, 760 01 Zlín
tel.: +420 577 219 803, Fax: +420 577 001 465
mob: +420 739 491 879
e-mail: produkce@bpp.cz