Kurz radiační ochrany

POZOR ZMĚNA V TERMÍNU KONÁNÍ

 
Kurz se koná v pátek 22. 9. 2017 odpoledne, závěrečný test v sobotu 23. 9. 2017

Cena kurzu 1.500,- Kč včetně DPH 

 

 • Každý účastník Osteologického kongresu se může Kurzu účastnit - stačí si ho zvolit v Doprovodných akcích v přihlášce.
   
 • Zájemce pouze o výše uvedený Kurz radiační ochrany musí také vyplnit přihlášku, v registračním poplatku si vybere "Účast pouze na Kurzu radiační ochrany" a v Doprovodných akcích si zvolí "Kurz radiační ochrany".

Pozvánka na kurz

příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta podle § 20 odst. 1 vyhlášky č. 409/2016 Sb.

 

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás pozvat na kurz „Příprava osoby zajišťující radiační ochranu registranta“, kterou pořádá společnost M.G.P. spol. s r.o. dne 23. 9. 2017.

Kurz je pořádán v souvislosti s novou legislativou platnou od 1. 1. 2017 v oblasti radiační ochrany. Provozovatelé kostních denzitometrů se od 1. 1. 2017 stávají registranty a při používání tohoto zdroje ionizujícího záření musí být na pracovišti přítomna osoba zajišťující radiační ochranu registranta. Osoby zajišťující radiační ochranu registranta musí podle nové legislativy absolvovat „přípravu“ do jednoho roku a poté ji opakovat každých 5 let. Podle současně platné legislativy je délka trvání tohoto kurzu  6 vyučovacích hodin. Po absolvování kurzu  získáte „Osvědčení“, které je třeba doložit Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v žádosti o registraci k používání kostního denzitometru  podle § 10 a 13 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon. (Není již třeba povolení).

Společnost M.G.P. spol. s r.o. je držitelem povolení SÚJB k pořádání přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta podle § 9 odst. 6 písm. b) zákona č.263/2016 Sb.

Program kurzu

 • Zahájení kurzu, organizační a technické pokyny
 • Základy fyziky, monitorování, způsoby detekce ionizujícího záření 
 • Biologické účinky ionizujícího záření
 • Organizace radiační ochrany
 • Požadavky na lékařské ozáření
 • Zkoušky zdrojů ionizujícího záření
 • Závěr kurzu, test a hodnocení, rozdání „Osvědčení o absolvování kurzu“